2024(e)ko maiatzaren 30(a), osteguna

[28] Markesaren alaba

Markesaren alaba euskal abesti herrikoi bihurtu den bertso sorta bat da, zortziko txikian idatzitako 21 bertso dira. Sebero Iturrino mutrikuarrak idatzi zituen eta bertso-paper bezala argitaratu ziren. Augustin Zubikaraik ondarrutarrak jaso eta argitara eman zituen 1984an.

Euskal Abesti herrikoia bihurtu zen eta besteak beste musikari hauek interpretatu dute: Amaia Zubiria, Kepa Junkera, Urretxindorrak, Txomin Artola, Oskorri eta Imuntzo eta Beloki.

Jarraian agertzen dugun testua BDB Bertsolaritzaren Datu-Basea delakotik hartu dugu. Jatorrizko bertso-paperaren grafia zertxobait gaurkotu dugu. Hona hemen hitzak:

MARKESAREN ALABA

   1
   Zeruak eta lurrak
   egin zituena
   memoriya argitzen
   zatoz neregana,
   esperanza badaukat
   zedorrek emana
   kunplituko dedala
   deseo dedana.

   2
   Amoriyozko penak
   bertso berriyetan
   publika al banitza
   Euskalerrietan,
   enteratu naiz ongi
   enkargu hoietan
   San Jose arratsaldeko
   hiru t'erdiyetan.

   3
   Markes baten alaba
   interesatua
   mariñeruarekin
   enamoratua
   deskubritu gaberik
   bere sekretua
   amoriyua zeukan
   barrena sartua.

   4
   Egun señalia zan
   goguan hartzeko
   esan ziyola haren
   etxera juateko;
   - Deseo dedan hitz hau
   manifestatzeko
   zurekin, Antonio,
   nago izateko.
 
   5
   - Zer esaten dirazu,
   Juanitak hitz hori,
   tentatzen ai zerala
   trazak badirudi,
   etzait zure gradurik
   tokatutzen neri,
   ez burlarik egin
   mariñeruari.

   6
   - Iduki dezakezu
   ongi sinistua
   aspaldiyan nengoala
   zutaz gustatua,
   etzaitut nik utziko
   desanparatua,
   hala egiten dizut
   gaur juramentua.

   7
   Konformatu ziraden
   alkarren artian
   ezkonduko zirala
   hurrengo urtian,
   eskolak ikasteko
   biyen bitartian
   beraren herritikan
   guztiz apartian.

   8
   Hala disponiturik
   jarri zian biyak
   kartaz entenditzeko
   alkarren berriyak
   formalidadiakin
   jartzeko egiyak,
   baña etziran lo egon
   amaren begiyak.

   9
   Alferrik izango dira
   haserre gurian
   ez naute mudatuko.
   eternidadian,
   esposatu nahi nuke
   kariño onian
   Antonio Maria
   etortzen danian.

   10
   Ezin egon zan ama
   hitz hori sufritzen,
   beriala hasi zan
   kartak detenitzen
   intenziyo haundiagoz
   ezkontza galdutzen;
   Juanitak halakorik
   etzuen pensatzen.

   11
   Amaren maleziya
   korreora juan ta
   Antonio hil tzala
   egin zuan karta;
   Juanitaren tristuraz
   maitia, esan ta
   engañatu bestek
   gezur bat esanda.

   12
   Amak esaten dio:
   - Juanita neria,
   galdu da diotenez
   Antonio Maria,
   nik billatu dizut
   beste bat hobia,
   mayorazgo interes
   askoren jabia.

   13
   - Ama, ez neri esan
   horrelakorikan,
   ez det nik bestegana
   amoriyorikan,
   ezin alegre leike
   nere barrenikan
   komenienzia ona
   egonagatikan.

   14
   - Utzi alde batera
   horrelako lanak,
   ez dizut nik ikusten
   zu bezela damak,
   nahi badituzu hartu
   onra eta famak
   gidatuko zaituzte
   aitak eta amak.

   15
   Denbora kunpliturik
   galaia abiyan
   zer pasatu ote zan
   haren memoriyan
   kartarik hartu gabe
   juan dan aspaldiyan,
   inozente sartu zan
   jayo zan herriyan.

   16
   Hau da lendabiziko
   esan zenduana:
   - Zer da musikarekin
   onratzen dutena?
   - Markesaren alaba
   kaliak barrena
   esposario zala
   harek bihar zuena.

   17
   Desmayaturik egin
   zuen ordu-bete
   gero nobiya eske
   hitz bi egin arte
   inguratu zitzayon
   makiña bat jende,
   bigarren ordurako
   hilda derrepente.

   18
   Gaba pasatu eta
   hurrengo goizean
   entierrua zuen
   bigarren klasian,
   markesaren alaba
   guziyen atzian;
   zer pena izango zan
   haren bihotzian!
 
   19
   Penarekin lerturik
   Antonio hil zan,
   akonpañatu zuen,
   Juanitak eleizan,
   maitasuna baziyon
   esan dedan gisan,
   geroztik etzuen
   osasunik izan.

   20
   Erremedia balei
   sentimentu hori
   bitarteko bat jarri
   Jesus maiteari
   oraziyo egiñaz
   Birjiña Amari
   zeruan gerta dedin
   Antonio Mari.

   21
   Alkarren konpañian
   guk ere nahi degu,
   Birjiña, egiezu
   Jaunari erregu
   kristau guziyogatik
   baldin al bazendu,
   Iturrinok horrela
   desiatzen du.(1) Laguntza eskatuz:
Lana egoki beteko duela esperantzak izan arren, Jaungoikoari laguntza eskatuz hasten da bertsolaria.


(2) Bertsoak zertaz dira?
Enkargu bat egin diote eta amodiozko bertsuak izango direla aurreratzen du.(3) Pertsonai nagusiak:
Agertzen den lehena Juanita da, protagonista nagusia. Ondoren, bikotea osatuko duen Antonio. Bat goimailako alaba eta bestea herri xumeko semea.


(4) Ekimena neskarena da:
Juanitak bere etxean zitatzen du Antonio eta dion amodioa agertzen dio... (5) Sinestezina:
Antoniok ez dio, hasieran, sinesten. Izan ere, maila sozial guztiz desberdinekoak dira biak.(6) Neskak sinestarazi egiten du:
Juanitak zin egiten dio egitan dabilela eta benetan maite duela.


(7) Eskontzeko hitza:
Adosten dute hurrengo urtean ezkonduko direla eta, bitartean, harremana kartaz garatuko dutela. Baina...(8) Hirugarren pertsonaia:
...Juanitaren ama ez dago ados eta bere azpijokoak egingo ditu. Lehenik hitzez...(9) Neskak es du amore ematen:
...eta ikusirik Juanitaren erabakia sendoa dela, beste bide bat jorratzen du.


(10) Karten katea eten:
Komunikazioa moztu nahirik,  hasteko, kartak ezkutatzen ditu, bai Juanitak bidalitako kartak eta berdin eginez Antonioren erantzunekin.


(11) Amaren gezurra:
Ondoren, karta bat asmatzen du amak berak, horren bitartez gezur latz bat aditzera ematen da: Antonio hil da.


(12) Ordezkoaren proposamena:
Amak esaten dio Juanitari beste senargairen bat aurkituko diola, eta, hori bai, dagokion maila ekonomiko eta sozialekoa.


(13) Neskak ezetz!
Ez duela Juanitak besterik nahi.(14) Amaren erreieta:
Jarreraz aldatu behar duela esaten dio amak Juanitari eta aita-amaren aholkuak onartu behar dituela bere onerako baitira.


(15) Antonio itzultzen da:
Aspaldian kartarik jaso gabe, kezkaturik heltzen da Antonio herrira.(16) Festak dira Mutrikun:
Festaren zergatia galdetzen du Antoniok eta azaltzen diote Markesaren alaba bihar ezkonduko dela.(17) Atsekabea eta heriotza:
Juanita ezkonduko dela entzutean konortea galtzen du Antoniok eta atsekabearen saminez hil egiten da.

(18) Hileta:
Hurrengo egunean hileta ospatzen da, bigarren klaseko hileta xumea da. Juanita bertaratzen da hiletara baina ez dirudi leku berezian kokatzen denik.

(19) Elizkizunak:
Esan bezala, Juanitak parte hartzen du hileta eta elizkizunetan. Ondorioz, suposa daiteke egun horretarako programaturik zeukan eskontza bertan behera utzi duela Juanitak; edozein kasutan, segurua da Juanitaren osasuna kalteturik geratu dela.
(20) Otoitza:
Juanita ezkonduko ez dela beste zantzu bat ematen da bertso honetan, non Antonio Mariren arimaren alde otoitz egiten duen Juanitak. Eskontza gabekorik alargunaren irudia eskaintzen digu bertsolariak.
(21) Elkarrekin:
Juanita ezkonduko ez dela beste bigarren zantzu bat ematen da azken bertsoan, non amorante biak elkarrekin irudikatzen dituen bertsolariak. Bukatu aurretik, sinadura gisa, bertsolariak bere izena aipatzen du.

            Hitzak: Sebero Iturrino
            Musika: Herrikoia


Mariñeluarekin enamoratua | Markesaren alaba abestia Tadusak taldearen ahotsean

 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina