2018(e)ko urtarrilaren 14(a), igandea

2018-02-11, gure barrikada

[Euskeraz]  [Gaztelaniaz]

Guri dagokigun barrikadan 3 jarduera burutuko ditugu, kantua eta dantza batu egiten dituzten jarduerak izango dira partaide bakoitzak bere burua nahi duen lanetan jar dezan. Jarduerak hauek izango dira:
 • Gabota
 • Eskotixa
 • Kontradantza
Jarraian jarduera bakoitzaren nondik norakoak aipatuko ditugu.

Gabota

Sarritan korroan dantzatzen da baina guk, kasu honetan, lerroetan dantzatuko dugu. Oraindik goiz da eta ezin dira erakutsi, baina doinuari hitzak jarriko dizkio Jokinek, horrela dantzatzeaz gain kantuan arituko gara.

Hona hemen adibidetzat, Aiziritze herrian jasotako irudiak:

Aiziritze (Baxenafarroa), 1989ko urtarrila

Esan bezala, guk ez dugu irudietan ikusten den bezala dantzatuko, lerrokatuz dantzatuko dugu. Dantza hau erraz ikasten da jauzien familiakoa delako. Hona hemen zer jakin behar dugun:
 • Kontrapas
 • Ezker, eskuin
 • Lauetan erdizka
 • Antrexata (antrexata sinplea)

Eskotixa

Bikoteka egiteko dantza da baina guk, barrikadaren kasu honetan, bikoteak lerroetan jarriko ditugu. Hemen ere, kontrapas urratsa erabiliko dugu eta gainerakoa mugimendu koreografikoak besterik ez da: beraz, erraza. Dantza erraza izan arren, dantzariak ez direnek kantuan lagundu ahal izango dute.

Jarraian eskotixa baten adibidea erakusten da ideia hartu ahal izateko:

Andra Mari Dantza Taldea, Galdakao (Bizkaia)

Borroka eta lehia giroan ibiliko garenez, Hiru Truku taldearen Neska Soldadua bertsioa da aukeratu dugun exkotixa:

Kontradantza

Aukeratu dugun kontradantza kadrile bat da laukoteka dantzatzen delako. Salbatzaile Dantza Taldeko bisitariekin adiskedetu eta barrikada gainditu ondoren dantzatuko dugu kantradantza, horretarako guretariko bakoitzak bisitari bat hartuko du eta laukoteak osatuz dantzatzeari ekingo diogu.

Erabiliko ditugun mugimendu koreografikoak oso errazak dira, ikusgarriak izanik errazak izango dira. Lehen bezala, ideia hartu ahal izateko, jarraian kontradantza desberdinen adibideak ikus daitezke, hona hemen Lekorne herrian jasotako irudiak:

Lekorne (Lapurdi) 1996ko Kabalkadan


2018-02-11, nuestra barricada

[Euskeraz]  [Gaztelaniaz]

En la barricada que nos corresponda desarrollaremos 3 actividades, serán actividades que aúnan el canto y la danza de manera que cada cual se ubique en la faceta que desee. Las actividades serán:
 • Gabota
 • Eskotixa
 • Kontradantza
A continuación se explica someramente el alcance de cada tarea.

Gabota


Frecuentemente se baila en corro, pero nosotros para este caso particular de Barrikadak lo bailaremos dispuestos en filas formando el frente de batalla. Es aún pronto para mostrar la letra que  Jokin incorporará a la melodía, la intención es que quien no vaya a bailar pueda participar cantando.

He aquí a título de ejemplo, unas imágenes tomadas en Aiziritze:

Aiziritze (Baxenafarroa), enero de 1989

Se trata de una danza de la familiak de los Jauziak por lo que es realmente fácil de bailar. Esto es lo que hay que manejar o aprender:
 • Kontrapas
 • Ezker, eskuin
 • Lauetan erdizka
 • Antrexata (antrexata simple)

Eskotixa


Es un baile de pareja y nosotros para este caso Barrikadak dispondremos las parejas formando filas enfrentadas a nuestros visitantes. En este baile también utilizaremos el paso llamado kontrapas y el resto son movimientos coreográficos sencillos. A pesar de que se trata de un baile muy fácil, también contaremos con su correspondiente letra para quien prefiera acompañar el baile sólo mediante el canto.

Como ilustración, seguidamente se muestra una eskotixa bailada en corro:

Andra Mari Dantza Taldea, Galdakao (Bizkaia)

Puesto que el ambiente es de guerra y competición, hemos elegido la eskotixa Neska Soldadua que procede de una balada cuya protagonista es Catalina de Erauso:

Kontradantza


La contradanza elegida es un Kadrile porque es ejecutada por dos parejas formando un grupo de cuatro personas. Una vez superada la barricada y ya reconciliados con los rivales de Salbatzaile Dantza Taldea, cada miembro de nuestro grupo tomará a una persona de Salbatzaile Dantza Taldea y formando cuadrillas comenzaremos el baile.

Los movimientos coreográficos elegidos son fáciles (fáciles y a la vez vistosos) por lo que todo el mundo podrá participar. Como antes, y para tener una idea aproximada, a continuación se muestran diferentes contradanzas grabadas en Lekorne:

Lekorne (Lapurdi) en la Kabalkada de 1996


Neska Soldadua

Neska Soldadua izeneko balada hau Katalina Erauso militarraren ibileretan oinarritzen da.

Katalina Erauso —Moja alfereza deitua— Donostian jaio zen 1585ean eta Cuitlaxtla aldean, Mexikon, hil zen 1650 inguruan. Migel Erauso eta Maria Perez Galarragaren alaba hau abenturazalea, moja eta soldadua izan zen.

Katalina Erausok ospe handia izan zuen Europan eta Ameriketan. Itzal horretaz baliaturik, Juan Pérez de Montalván espainiar idazleak Comedia famosa de la monja Alférez antzezlana plazaratu zuen 1625ean.
Katalina Erauso eta Perez Galarraga

Katalina Erauso dela eta, hauek dira Bitoriano Gandiagak Araoz auzoan jasotako hitzak:
NESKA SOLDADUA
    Gaztiak kantuan ta
    zarrak eragusian,
    ori da pasatzen dana
    bardin mundu guzian.

    Etxetik urte neban
    Mariatzeko illian
    amasei urterekin
    neure txoramenian.

    Soldadu sartu nintzan
    Agorraren bostian
    Kabo edo sarjento
    izateko ustian.

    Nilako Fortunia
    no'tu arrapatu!
    Amaika illabeteko
    sarjento nonbratu.

    Urtebete baño len
    nintzan teniente,
    rejimentutikan be
    nintzala ausente.

    Rejimentu bi izan ditut
    amar urte onetan:
    Angel de Ondasetan
    Buenas Airasetan.

    Nerau emakumia
    ofizialia,
    letrarik eskolarik
    batere gabia.

    Agustin Antonio
    izan da neure izena.
    Ori aitu dezutenok
    ezta neure izena.

    Oraintxe da denboria
    izena muratzeko,
    Agustina Antonia
    naizela esateko.

    Batetik lau balazo,
    bestetik enfermo,
    Jaunaren abixuak
    oixek ditut klaro.

    Moja sartzera noa
    komentu batera,
    Jerusaren esposa
    betiko izatera.

    Amar urtian errege
    serbitu detalako
    dotia gertu daukat
    moja sartutzeko.

    Adios ama neuria,
    probintziania,
    ongi lastimatzen naiz
    zu despeditzia. 
    Los jóvenes cantando y
    los mayores charlando,
    eso es lo que ocurre
    igualmente en todo el mundo.

    En mi locura
    con dieciseis años
    salí de casa
    en el mes de mayo.

    Entré como soldado
    el cinco de agosto
    con la intención de
    ser cabo o sargento.

    Qué fortuna la mía
    quién la atraparía!
    Para los once meses
    era ascendido a sargento.

    Antes de un año
    era teniente,
    incluso estando ausente
    del regimiento.

    He tenido dos regimientos
    en estos diez años:
    como Angel de Ondas
    en Buenos Airas.

    Yo siendo mujer
    oficial,
    sin haber tenido
    ni escuela ni estudios.

    Agustin Antonio
    ha sido mi nombre.
    Los que habéis oído eso
    no es mi nombre real.

    Este es el momento
    para cambiar de nombre,
    para decir que soy
    Agustina Antonia.

    De una parte cuatro balazos,
    por otra parte enfermo,
    esos son los claros
    avisos del Señor.

    Entraré como monja
    en un convento,
    para ser eterna
    esposa de Jesús.

    Puesto que he servido
    durante diez años al rey
    tengo ganada la dote
    para entrar como monja.

    Adios madre mía,
    provinciana,
    bien me pesa
    despedirme de ti. 
             Hitzak eta musika: Herrikoiak
             Lekukoa: Maria Barrena, Araozkoa (Oñati)
             Biltzailea: Bitoriano Gandiaga, 1967

Neska Soldadua, Hiru Truku (Ruper Ordorika, Joseba Tapia eta Bixente Martinez)

2018(e)ko urtarrilaren 13(a), larunbata

2018, uda bitarteko plangintza

[eu] | [es]

2018 urteari hasiera eman ondoren, hona hemen uda heldu aurretik burutuko ditugun zenbait jarduera:

URTARRILA
 • Eguna: urtarrilaren 26an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

OTSAILA
 • Eguna: otsailaren 3an, larunbata 
 • Ordua: 12:00etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Barrikadak (gure barrikada prestatu)

 • Eguna: otsailaren 9an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

 • Eguna: otsailaren 11an, igandea 
 • Ordua: 11:00etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Barrikadak

 • Eguna: otsailaren 23an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

MARTXOA
 • Eguna: martxoaren 9an, ostirala 
 • Ordua: lehen deialdia 19:00etan eta 19:30etan bigarrena
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Bazkideen Batzar Orokorra. Ordurako 2017ko kuota ordainduta egon dadila, hots, 10€ Kantagunearen edozein kontutan:
  1. La Caixa:    ES51 - 2100 4987 61 2100214808
  2. Kutxabank: ES54 - 2095 0062 10 9116720969

 • Eguna: martxoaren 23an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

 • Eguna: martxoaren 25ean (edo behar bada 18an), igandea 
 • Ordua: 08:00etan
 • Tokia: Eroskiko Errotonda
 • Jarduera: Albaola Itsas Kultur Faktoria ikusteko autobusa antolatuko dugu Pasaiara goizean eta bazkaltzera Altsasu aldera gero Dantzaleku basoa ezagutzeko.

APIRILA
 • Eguna: urtarrilaren 13an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

 • Eguna: urtarrilaren 27an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

MAIATZA
 • Eguna: maiatzaren 11an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

 • Eguna: maiatzaren 25ean, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

EKAINA
 • Eguna: ekainaren 8an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira

 • Eguna: ekainaren 22an, ostirala 
 • Ordua: 19:30etan
 • Tokia: Kristo Ermita
 • Jarduera: Entsegua eta kantujira


2018(e)ko urtarrilaren 12(a), ostirala

2018ko kuota

Aupa!

Urtea hastearekin batera kuota ordaintzeko unea heldu da.
Gogora ezazu Plentzia Kantagune Taldeak bi kontu dituela diru sarrerak jasotzeko:
 1. La Caixa:  ES51 - 2100 4987 61 2100214808  
 2. Kutxabank: ES54 - 2095 0062 10 9116720969  
Bietarik edozein erabil dezakezu elkartearen kuota ordaintzeko (10€ urteko kuota). Dataren muga BAZKIDEEN BATZAR OROKORRAREN eguna izango da, hots, martxoaren 9a.

Oso garrantzitsua, zer egin behar den eta zer ez den egin behar:
 • BAI, ordainketa egitean ordaintzailea identifikatu eta kuota idatzi, adibidez honelaxe:
  • Martin kuota
  • Maria eta Ander kuotak
 • EZ, ordainketa egin ondoren ez bidali WhatsApp mezurik:
  • Ez INFO-Plentzia Kantagune kanalera
  • Ezta PK-Txoko kanalera
  • Eta gutxiago Juanan Artaza kanalera
Ondo ibili,

Plentziako Kantagunearen Batzordea

Cuota del 2018

Aupa!

Con el comienzo del año ha llegado el momento de pagar la cuota.
Recuerda que Plentzia Kantagune Taldea dispone de dos cuentas para recibir pagos:
 1. La Caixa:  ES51 - 2100 4987 61 2100214808  
 2. Kutxabank: ES54 - 2095 0062 10 9116720969   
Podéis utilizar cualquiera de las dos cuentas para realizar el pago de la cuota (son 10€ correspondientes a la cuota anual). Respecto a la haremos coincidir con la fecha de la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, que será el 9 de marzo.

Muy importante, qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer.
 • SÍ, incluir vuestro nombre al hacer el ingreso y escribir cuota, por ejemplo:
  • Martin cuota
  • Martin y Maria cuotas
 • NO, tras realizar el pago no envíes ningún mensaje de WhatsApp:
  • Ni al canal INFO-Plentzia Kantagune
  • Ni tampoco al canal PK-TXOKO
  • Y menos al usuario Juanan Artaza
Ondo ibili,

Plentziako Kantagunearen Batzordea

2018(e)ko urtarrilaren 8(a), astelehena

2018-01-12, ostirala, entsegua

[eu] | [es]

Hurrengo saioa eta kantujira datorren ostiralean izango dira. Hauxe duzu deialdia:
 • Eguna: urtarrilaren 12an, ostirala 
 • Ordua: 19:30ean
 • Tokia: Kristo Ermita
Bukatzeko kantujira Plentziatik zehar.

Bide batez, gogora dezagun ere laster burutuko ditugun hiru eginkizunen berri:
 1. bat, 2018ren otsailaren 11an Barrikadak Plentzian festa ospatuko dugula.
 2. bi, otsailaren bukaeran edo martxoaren hasieran Batzar Nagusia izango dela.
 3. hiru, otsailaren bukaeran edo martxoaren hasieran txango bat egingo dugula autobusez, oraingoan kostaldea (Gipuzkoa) eta basoa (Nafarroa) ezagutzeko aukera izango dugu.

2018(e)ko urtarrilaren 3(a), asteazkena

"Barrikadak Plentzian" enbaxadore lanak

Kaixo PK-kide!

Abenduaren 17an mezu bat bidali genizun "Barrikadak Plentzian" asmoaren inguruan, hots, otsailaren 11an burutuko dugun festaren inguruan. Mezuan aipatu genuen Plentziako kultur- eta kirol-elkarteak gonbidatuko genituela eta horrela egin da Udalak bidalitako posta elektroniko baten bitartez. Festa antolatze aldera bilera informatibo bat egingo dugu Plentziako kultur- eta kirol-elkarteen ordezkariekin, bileraren deia honako hau da:
 • Lekua: Goñi Portal
 • Eguna: 2018ko urtarrilaren 18a (osteguna)
 • Ordua: 19:30
 • Iraupena: 60 minutu
Plentzia Kantagune Taldeko kidea zarenez hurbil-hurbiletik informaturik izango zaitugu eta ez duzu zertan bilera horretara etorri beharrik. Baina, beste elkarteren bateko kidea bazara, ondo legoke haiek animatzea bilerara etor daitezan. Izan ere, haiek, elkarteek, gonbidapena eta dokumentazioa eduki badaukate, hala ere zuk egin dezakezun konbentzitze lana oso lagungarria eta eraginkorra izan daiteke.

Eskerrik asko!

Plentzia Kantagune TaldeaEmbajadores de "Barrikadak Plentzian"

Kaixo PK-kide!

El 17 de diciembre te hicimos llegar la información relativa a "Barrikadak Plentzian", la fiesta que queremos celebrar el 11 de febrero. También indicamos en el mensaje que las distintas asociaciones de Plentzia serían invitadas a participar, y así se ha hecho desde el Ayuntamiento. Con el fin de preparar esa fiesta se promoverá una reunión con las asociaciones, la reunión se realizará según la siguiente convocatoria:
 • Lugar: Goñi Portal
 • Día: 18 de enero de 2018 (jueves)
 • Hora: 19:30h
 • Duración: 60 minutos
Puesto que perteneces a Plentzia Kantagune Taldea te mantendremos informad@ de primera mano y no es preciso que asistas a la mencionada reunión. Pero si colaboras o perteneces a otras asociaciones, sí es importante que, desde la confianza y la cercanía, les animes a acudir a dicha reunión, ellos cuentan con la invitación y la documentación pero puede ser que les falte un pequeño impulso.

Eskerrik asko!

Plentzia Kantagune Taldea